Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2012

Zygus
Forgive me. Don't leave me. Please. I'm Fucking tired this life.  If i start love you, Please don't Hurt me. Promise me. Please.  /// I still can't forget her. I don't want. I miss her.
7454 e510
Reposted fromElfirella Elfirella
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
Zygus
I chociaż w Chuj mocno mnie Zraniłaś. I Całkowicie Olałaś. To dalej tęsknie za Tobą, za co codziennie przeklinam siebie. Bo Wierze w Coś co Dawno straciło jakikolwiek sens. 

June 14 2012

Zygus
2 Miesiące. To już 2 miesiące, odkąd Ciebie nie ma...Nie ma już nic. Ale zapomnę, obiecuję, że zapomnę. Kiedyś przestanę o Tobie myśleć.

June 12 2012

Zygus
Bywają takie chwile w życiu, gdy dowiadujesz się że nie pozostało ci Zbyt wiele czasu. Wtedy jest to szok. Pierwsze chwile są dla Cb Straszne. Zaczynasz się bać. I wtedy myślisz "Komu o tym powiedzieć?", " Kto będzie mnie wspierał? ". I zdajesz sobie sprawę że osobie której najbardziej byś chciał o tym powiedzieć, Nie powiesz. Czemu? Bo zerwała Ona z tobą kontakt i całkowicie Cię olała. 
Są w życiu takie chwile.. Rok może dwa, może jednak dwadzieścia. Nie umieją tego stwierdzić. Żyjesz dopóki pozwala Ci na to Choroba. I zostajesz w pewnej chwili sam z tym wszystkim. Chciałbyś powiedzieć lecz nie mówisz. Bo i tak Ona to oleje, tak jak Olała Cię wcześniej.
Są w życiu takie chwile..
Zygus
Reposted fromveavictis veavictis
Zygus
Oczy w kolorze kłamstwa .

Reposted fromniewyspana niewyspana
Zygus
7459 713f 500
Reposted fromblaidd blaidd
Zygus
Zygus
Zygus
Play fullscreen
Acid Drinkers - Hit the road Jack - YouTube
Zygus
7045 d548
Reposted fromdodosr21 dodosr21
Zygus
W dni samowkurwienia polecam izolację od ludzi.
— gdzieścoś.
Reposted fromspontaneous spontaneous
Zygus
7105 28f2
i należysz do mnie choć to nie kwestia posiadania.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Zygus
7109 744a
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj
Zygus
7110 0e85
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
Zygus
All you need is love.
...
All you want is sex.
...
All you have is porn.
9GAG
Reposted fromargothiel argothiel
Zygus
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromklaudynna klaudynna
Zygus
7136 2151 500
Reposted fromdaria490 daria490
Zygus
Reposted fromKatasha Katasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...